Penis valves of Empria. 24 Empria parvula TUZ615399 (Estonia) 25 E. parvula DEI-GISHym88775 (Bulgaria) 26 E. pravei DEI-GISHym88735 (Bulgaria) 27 E. pravei DEI-GISHym88758 (Bulgaria) 28 E. sexpunctata DEI-GISHym88818 (Bulgaria) 29 E. aridicola paratype DEI-GISHym80304 (Greece).

 
 
  Part of: Liston A, Prous M, Macek J (2019) On Bulgarian sawflies, including a new species of Empria (Hymenoptera, Symphyta). Deutsche Entomologische Zeitschrift 66(1): 85-105. https://doi.org/10.3897/dez.66.34309